Ilmavesilämpöpumput Tampere ja muu Pirkanmaa

Tilaa ilmavesilämpöpumppu ja asennus edullisesti pakettihintaan!

LVI Kruunu

Ilmavesilämpöpumput Pirkanmaalaisille

Tampereen geologinen monimuotoisuus ja vaihtelevat ilmasto- olosuhteet tekevät alueesta ihanteellisen ilmavesilämpöpumppujen käyttöön. Ilmavesilämpöpumppu tarjoaa kestävän ja kustannustehokkaan lämmitysratkaisun, joka vähentää merkittävästi rakennusten hiilijalanjälkeä. Tampereen kylmät ja pitkät talvet huomioiden, ilmavesilämpöpumppu tarjoaa luotettavaa ja tasaisen lämmön tuottoa vuoden ympäri.

Ilmavesilämpöpumpun asentaminen Tampereella vaatii nykyään kaupungin rakennusvalvonnan myöntämän luvan, jossa
varmistetaan järjestelmän turvallisuus ja ympäristövaikutukset. On tärkeää, että järjestelmä noudattaa kaikkia paikallisia määräyksiä ja säädöksiä. Tampere tukee kestävää kehitystä, ja ilmavesilämpö on suositeltava vaihtoehto energiatehokkuuden parantamiseen, vaikka ulkoyksikön sijoitus voi rajoittaa luvan saantia tietyillä alueilla, joilla julkisivumuutokset ovat rajoitettuja.

Ilmavesilämpöpumppu Pirkanmaa

Ilmavesilämpöpumpusta yleisesti

Ilmavesilämpöpumppu on ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä lämmitysratkaisu, joka hyödyntää ulkoilman lämpöä. Lämpöpumppu siirtää ulkoilmasta kerätyn lämmön rakennuksen lämmitysjärjestelmään, jolloin lämmitys tapahtuu ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä ei ainoastaan vähennä hiilijalanjälkeä, vaan myös alentaa lämmityskustannuksia, koska lämpöpumpun käyttämä sähkö muunnetaan tehokkaasti lämpöenergiaksi.

LVI Kruunu

Ilmavesilämpöpumpun historia

Ilmavesilämpöpumppujen käyttö lämmitykseen on yleistynyt viime vuosikymmeninä teknologian kehittyessä. Vaikka ilmavesilämpöpumput ovat suhteellisen uusi keksintö verrattuna maalämpöön, niiden tehokkuus ja luotettavuus ovat parantuneet
merkittävästi. Nykyään ilmavesilämpöpumpuissa käytetään edistyneitä ominaisuuksia, kuten invertteritekniikkaa, joka mukautuu tarkasti lämmitystarpeen mukaan.

Ilmavesilämpöpumpun toiminta

Ilmavesilämpöpumppu koostuu kolmesta pääkomponentista: ulkoyksiköstä, joka kerää lämpöä ulkoilmasta, sisäyksiköstä, joka siirtää lämmön rakennuksen lämmitysjärjestelmään, ja lämmönjakojärjestelmästä. Lämpö siirtyy ulkoyksiköstä sisäyksikköön, jossa lämpöenergia vapautuu ja siirretään lämmitysverkostoon.

Ilmavesilämpöpumpun toiminta
Ilmavesilämpöpumpun sähkönkulutus

Ilmavesilämpöpumpun sähkönkulutus

Ilmavesilämpöpumpun energiatehokkuus ilmenee sen kyvyssä tuottaa useita yksiköitä lämpöä yhdellä yksiköllä sähköä.

Keskimääräinen sähkönkulutus ilmavesilämpöpumpussa riippuu asennuksen laadusta, pumpun mallista ja kiinteistön koosta ja eristyksestä. Tyypillisesti ilmavesilämpöpumpun sähkönkulutus on kolmasosa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen, mikä tekee siitä kustannustehokkaan vaihtoehdon.

Hyötysuhdetta kuvataan yleensä COP tai SCOP arvoilla, joilla mitataan lämpöpumpun tehokkuutta eri olosuhteissa.
Ilmavesilämpöpumput lopettavat yleensä lämmittämisen, kun
ulkolämpötila laskee -20°C:een tai viimeistään -25°C:een, riippuen pumpun mallista. Mitoituksessa onkin tärkeää huomioida sähkövastuksen tuoma lisätehon tarve kovilla pakkasilla.

Ilmavesilämpöpumpun mitoitus ja valinta / Paras Ilmavesilämpöpumppu

Optimaalisen ilmavesilämpöpumpun valintaan vaikuttavat
rakennuksen lämmitys- ja viilennystarpeet, sijainti ja taloudelliset näkökohdat. On suositeltavaa vertailla eri valmistajien pumppuja niiden hyötysuhteiden, luotettavuuden, huollettavuuden ja käyttäjäarvostelujen perusteella. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon pumpun melutaso ja mahdolliset tuet tai rahoitusvaihtoehdot.

Ilmavesilämpöpumpun valinta

LVI Kruunu

Ilmavesilämpöpumpun asennus

Ilmavesilämpöpumpun asennus on prosessi, joka vaatii ammattitaitoa ja huolellista suunnittelua.

Projekti alkaa yleensä perusteellisella kartoituskäynnillä, jossa
arvioidaan kiinteistön lämmitys tarpeet sekä ulkoyksikön sijoitus. Seuraa putkistojen asennus ja itse lämpöpumpun asennus.

Yleensä ulkoyksikkö asennetaan valetun laatan päälle jolloin esimerkiksi routa ei pääse kaatamaan ulkoyksikköä maan
painumisen seurauksena.

Työn suorittaa lisensoitu asentaja jolla on tarvittavat kylmäluvat.

On tärkeää, että kaikki järjestelmän komponentit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan, jotta varmistetaan laitteiston oikea toiminta ja vältetään mahdolliset ongelmat tulevaisuudessa.

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun huolto

Ilmavesilämpöpumpun huolto sisältää suodattimien puhdistuksen, järjestelmän paineiden tarkastuksen ja kylmäpiirin tarkastusmittaukset.

Vuosihuolto on suositeltavaa, sillä se varmistaa laitteiston pitkän käyttöiän, maksimoi sen tehokkuuden ja minimoi yllättävien vikojen
riskin.

Huollon hinta voi vaihdella huoltosopimuksesta ja liikkeestä riippuen, mutta säännöllinen huolto on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin vähentyneinä vikoina ja tehokkaampana toimintana.

Ilmavesilämpöpumpun merkit ja niiden takuu

Useat ilmavesilämpöpumppujen valmistajat tarjoavat kattavia
takuita, jotka voivat kattaa kompressorin rikkoutumisen jopa 10 vuoden päähän. Takuuehdot vaihtelevat, ja ne voivat sisältää osien, työn ja mahdollisen huollon kattavuuden. Valitsemalla tunnetun ja luotettavan merkin voit varmistaa, että saat laadukkaan tuotteen, jolle on saatavilla hyvä huoltopalvelu ja jolla on pitkä käyttöikä.

Merkit joita on syytä harkita pumpun valinnassa:

Nibe ilmavesilämpöpumppu takuu 3v tai 6v
Bosch ilmavesilämpöpumppu takuu 6v ja 10v
Panasonic ilmavesilämpöpumppu takuu 2v
Daikin ilmavesilämpöpumppu takuu 3+2
Viessmann ilmavesilämpöpumppu takuu 5v
Mitsubishi ilmavesilämpöpumppu takuu 5v
Gree ilmavesilämpöpumppu takuu 5v

Maalämpö vai Ilmavesilämpöpumppu Vertailu maalämmön ja ilmavesilämpöpumppu välillä.

Tässä viisi kohtaa, joissa ilmavesilämpöpumppu voi olla parempi vaihtoehto kuin maalämpö:

Alkuinvestoinnin kustannukset

Ilmavesilämpöpumpun asennus on yleensä edullisempi kuin maalämmön, koska se ei vaadi maalämpökaivojen porausta, mikä on kallista ja aikaa vievää.

Asennuksen joustavuus

Ilmavesilämpöpumput voidaan asentaa kiinteistöihin, joissa maaperäolosuhteet eivät sovellu maalämpökaivoille tai joissa tontin rajoitteet estävät poraukset.

Lyhyempi asennusaika

Ilmavesilämpöpumpun asennusprosessi on yleensä nopeampi ja vähemmän häiritsevä, koska se ei vaadi maanalaisten putkistojen asentamista.

Vähemmän maaperästä riippuvainen

Toisin kuin maalämpö, ilmavesilämpöpumpun tehokkuus ei ole yhtä riippuvainen maaperän lämpöominaisuuksista, joten se voi toimia tehokkaasti alueilla, joissa maaperä ei ole optimaalinen lämmön siirrolle.

Pienempi tilantarve

Ilmavesilämpöpumput eivät vaadi suurta maa-aluetta toimiakseen, mikä tekee niistä ihanteellisen vaihtoehdon kaupunkialueille tai pienille tonteille, missä tila on rajallinen.

Yhteenveto

Ilmavesilämpöpumppu on monipuolinen lämmitys- ja
viilennysratkaisu, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja
ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille lämmitysmenetelmille. Sen asennus on suhteellisen yksinkertainen ja se soveltuu hyvin niin uusiin kuin vanhoihinkin rakennuksiin ilman merkittäviä muutostöitä. Ilmavesilämpöpumppujen kyky toimia tehokkaasti myös kylmissä olosuhteissa tekee niistä erinomaisen
valinnan vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin. Nämä lämpöpumput vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä,
sillä ne hyödyntävät uusiutuvaa energiaa lämmittämiseen ja viilentämiseen. Energiatehokkuuden ansiosta ilmavesilämpöpumput
voivat tarjota merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa pitkällä aikavälillä. Lisäksi, modernit ilmavesilämpöpumput ovat usein
varustettu edistyneillä  oiminnoilla, kuten invertteriteknologialla, joka
parantaa laitteiston energiatehokkuutta ja pidentää sen käyttöikää.
Investointina ilmavesilämpöpumppu voi lisätä kiinteistön arvoa, ja
tälläkin hetkellä on saatavilla taloudellisia kannustimia
energiatehokkaiden lämpöpumppujen hankintaan, mikä voi
parantaa investoinnin tuottoa. On suositeltavaa konsultoida
lämmitys- ja viilennysjärjestelmien asiantuntijoita, jotta varmistetaan
järjestelmän oikea mitoitus ja asennus. Näin varmistetaan, että
järjestelmä toimii optimaalisesti ja tarjoaa mukavuutta sekä säästöjä
vuosien ajan.

LVI Kruunu

Miksi sitten valita Lvi Kruunu tämän remontin tekijäksi?

LVI Kruunulla jokaisesta remontista tehdään kattava katselmus, jossa tarjotaan asiakkaille yksilöityjä ratkaisuja. Ymmärrämme, että jokainen talo on erilainen, ja siksi panostamme asiakaskohtaiseen lähestymistapaan.

Korostamme myös palvelumme jatkuvuutta remontin jälkeen olemme asiakkaidemme käytettävissä maksuttomassa neuvonnassa ja vastaamme takuuasioihin nopeasti ja joustavasti.

Tarjoamme asiakkaillemme 24/7 päivystyksen ja kannustamme heitä ottamaan rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa. Lisäksi, helppo yhteydenpito on meille ensiarvoisen tärkeää. Tavoitat meidät aina puhelimitse, ja WhatsApp on myös käytettävissä viestintäkanavana.

Laita WhatsAppia!
Miten voimme olla avuksi?