Maalämpö Tampere ja muu Pirkanmaa

Lvi Kruunu hoitaa luvan hakemisen puolestanne, kun lähdette asiakkaaksemme!

LVI Kruunu

Maalämpöä Pirkanmaalaisille

Tampereen alue (esimerkiksi) on erinomainen maalämmön hyödyntämiseen, kiitos sen maaperän monimuotoisuuden ja vaihtelevien ilmasto-olosuhteiden. Tampereella, kuten muuallakin Suomessa, maalämpö tarjoaa kestävän ja
kustannustehokkaan lämmitysratkaisun, joka voi merkittävästi vähentää talojen ja muiden rakennusten energiankustannuksia
ja samalla vähentää hiilijalanjälkeä. Tampereen ilmastossa, jossa talvet ovat kylmiä ja pitkiä, maalämpöpumppu tarjoaa
luotettavan ja tasaisen lämmityksen läpi vuoden. Lämpöpumpun tehokkuutta lisää Tampereen maaperän
soveltuvuus, joka mahdollistaa optimaalisen lämmönsiirron.

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta edellyttää maalämpöjärjestelmän asentamiselle luvan, joka varmistetaan ennen asennustöiden aloittamista. Lupaprosessi sisältää suunnitelmien toimittamisen ja hyväksyttämisen, joka tarkastaa järjestelmän turvallisuuden ja ympäristövaikutukset. On tärkeää, että maalämpöprojekti täyttää kaikki paikalliset määräykset ja säädökset, jotta varmistetaan järjestelmän asianmukainen ja turvallinen käyttö. Tampereen kaupunki tukee kestävän kehityksen tavoitteita, ja maalämpö onkin yksi suositeltavista vaihtoehdoista rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen alueella.

Tietoa maalämmöstä yleisesti

Maalämpö on ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä lämmitysratkaisu, joka hyödyntää maaperän syvyyksissä olevaa lämpöä. Tämä lämpö on peräisin pääsääntöisesti auringon säteilyenergiasta, joka on varastoitunut maaperään. Maalämpöpumppu siirtää maaperästä kerätyn lämmön rakennuksen lämmitysjärjestelmään, jolloin lämmitys tapahtuu ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tämä ei ainoastaan
vähennä hiilijalanjälkeä, vaan myös alentaa merkittävästi lämmityskustannuksia, koska lämpöpumpun käyttämä sähköenergia muunnetaan useaan kertaan lämpöenergiaksi
tehokkuuden ollessa jopa 300-400%.

*Yleinen harhaluulo on että maalämpö perustuu geotermiseen energiaan eli maan sisäiseen lämpöön.
Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi 200metriä syvästä kaivosta geotermisen lämmön osuus
on noin 10% luokkaa*

LVI Kruunu

Tietoa maalämmön historiasta

Maalämmön käyttö lämmitykseen alkoi teollisesti jo 1940- luvulla, mutta periaatteita maan sisäisen lämmön hyödyntämisestä on tunnettu ja sovellettu jo antiikin ajoista lähtien. Viimeisten vuosikymmenien aikana teknologia on kehittynyt huomattavasti, ja nykyään maalämpöpumpuista löytyy edistyneitä ominaisuuksia, kuten vaihtuvataajuuskompressorit (invertteri), jotka mukautuvat tarkasti lämmitystarpeen mukaan, parantaen energiatehokkuutta ja pidentäen järjestelmän elinikää.

Miten maalämpö toimii

Maalämpöpumppu koostuu kolmesta pääkomponentista:
lämmönlähteestä (maalämpökaivo), lämpöpumpusta ja lämmönjakojärjestelmästä. Lämpö siirtyy nestemäisessä muodossa olevan etanolin avulla, joka kiertää maahan asennetuissa putkissa ja absorboi maasta lämpöä. Tämä
keruuneste kohtaa höyrystimessä kylmäaineen joka höyrystyy ja siirretään kompressoriin, jossa sen paine ja lämpötila nostetaan korkeammaksi. Tämä korkeapaineinen höyry siirtyy
lauhduttimeen, jossa se luovuttaa lämmön rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Höyrystynyt kylmäaine palautuu takaisin nesteeksi, ja prosessi alkaa alusta.

*Höyrystin ja lauhdutin ovat lämmönvaihtimia.
Keruuneste, kylmäaine ja lämmitysverkoston vesi eivät pääse kosketuksiin toisiinsa vaan lämpötila siirtyy pienien lamellien välityksellä lämmönvaihtimien kautta*

Maalämpö asennus Tampere Pirkanmaa
Maalämmön sähkönkulutus

Maalämpö sähkönkulutus

Maalämpöpumpun energiatehokkuus ilmenee sen kyvyssä tuottaa useita yksiköitä lämpöä yhdellä yksiköllä sähköä.
Keskimääräinen sähkönkulutus maalämpöpumpussa riippuu monista tekijöistä, kuten asennuksen laadusta, pumpun mallista ja kiinteistön eristyksestä. Tyypillisesti maalämpöpumpun sähkönkulutus on noin kolmasosa verrattuna suoraan sähkölämmitykseen, mikä tekee siitä erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon pitkällä aikavälillä.

*Kun vertailet lämpöpumppuja keskenään niin hyötysuhdetta kuvataan yleensä COP tai SCOP arvoilla. Mitä isompi arvo on sitä parempi hyötysuhde on. Älä kuitenkaan liian sokeasti luota pelkästään näihin arvoihin. Nykyajan modernit lämpöpumput ovat aika pitkälti samalla viivalla hyötysuhteen kanssa ja erot ovat
marginaalisia. Ratkaisevin tekijä lämpöpumpun valinnassa pitäisi olla jokin muu asia kuin sokeasti yhden luvun tuijottaminen*

Maalämpölaitteiston mitoitus ja porakaivon mitoitus sekä Kuinka syvälle maalämpö porataan

Maalämpökaivon syvyys riippuu paikallisen maaperän lämpötilasta ja geologisista olosuhteista, sekä lämmitystarpeesta. Suomessa yleisimmät syvyydet ovat 100–
300 metriä, mutta syvemmät poraukset ovat mahdollisia, jos olosuhteet sitä vaativat. Syvempi poraus voi tarjota enemmän lämpöenergiaa, erityisesti kylmemmillä alueilla tai suurten kiinteistöjen lämmityksessä. Porakaivon mitoituksessa ei kannata liikaa säästellä. Liian alhainen kaivo suhteessa energia tarpeeseen voi kostautua myöhemmin ja tulla kalliiksi. Siksi oikea mitoitus onkin tärkeimpiä vaiheita maalämpöpumun hankkimisessa.

Kun lähdet hankkimaan maalämpöäjärjestelmää

Maalämpölaitteiston valinta / Paras maalämpöpumppu

Optimaalisen maalämpöpumpun valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten rakennuksen lämmitys- ja viilennystarpeet, sijainti, ja taloudelliset näkökohdat. Tehokkain maalämpöpumppu ei välttämättä ole kaikille paras vaihtoehto, sillä kunkin kiinteistön tarpeet ovat yksilöllisiä. Suositeltavaa on vertailla eri valmistajien pumppuja ja niiden hyötysuhteiden, luotettavuuden, huollettavuuden, ja käyttäjäarvostelujen perusteella. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon pumpun melutaso ja mahdolliset tuet tai rahoitusvaihtoehdot, jotka voivat vaikuttaa hankinnan kokonaiskustannuksiin.

Maalämpö remontin kulku ja vaiheet sekä Maalämpö asennus

Maalämpöpumpun asennus on kriittinen vaihe, joka vaatii ammattitaitoa ja huolellista suunnittelua. Prosessi alkaa yleensä perusteellisella kartoituskäynnillä ja järjestelmän mitoituksella, jonka jälkeen seuraa poraus, putkistojen asennus maahan ja itse lämpöpumpun asennus. Jokainen vaihe tulee dokumentoida huolellisesti, ja työn suorittaa lisensoitu ja koulutettu asentaja. On tärkeää, että kaikki järjestelmän komponentit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta varmistetaan laitteiston oikea toiminta ja vältetään mahdolliset ongelmat tulevaisuudessa.

Maalämpö viilennys

Maalämpöpumppu voi toimia myös viilennysjärjestelmänä, mikä on erityisen hyödyllistä kesällä. Viilentäessä järjestelmä käyttää maalämpökaivoa ylimääräisen lämmön poistamiseen rakennuksesta, mikä vähentää ilmastointilaitteiden tarvetta ja sähkönkulutusta. Viilennysteho riippuu lämpöpumpun mallista ja viilennyskonvektoreiden tehosta, ja se voi tarjota merkittäviä säästöjä kesäaikaan. Lisäksi maaviileästä on myös hyötyä lämpökaivolle. Kesä aikaan viilennyskonvektorissa huoneilmasta lämpiävä keruuneste palatessaan energiakaivolle lämmittää sitä, joten kaivo niin sanotusti ”latautuu”.

Maalämpöpumppujen huolto ja Maalämpöpumpun huollon hinta

Huollon hinta vaihtelee laitteiston tyypin ja huollon laajuuden mukaan. Yleisesti ottaen maalämpöpumpun vuosihuolto sisältää suodattimien puhdistuksen, järjestelmän paineiden tarkastuksen, ja kylmäpiirin tarkastus mittaukset. Tarkka huollon hinta riippuu huoltosopimuksesta ja liikkeestä. Lvi kruunun sopimukseton vuosihuollon hinta on 200-250e. Vuosihuolto on suositeltavaa, sillä se varmistaa laitteiston pitkän käyttöiän, maksimoi sen tehokkuuden ja minimoi yllättävien vikojen riskin.

Maalämpöpumppujen merkit ja niiden takuu

Useat maalämpöpumppujen valmistajat tarjoavat kattavia
takuita, jotka voivat kattaa kompressorin rikkoutumisen jopa 10vuoden päähän. Takuuehdot vaihtelevat, ja ne voivat sisältää osien, työn ja mahdollisen huollon kattavuuden. Valitsemalla tunnetun ja luotettavan merkin voit varmistaa, että
saat laadukkaan tuotteen, jolle on saatavilla hyvä huoltopalvelu ja jolla on pitkä käyttöikä.

Merkit joita on syytä harkita pumpun valinnassa:

Nibe maalämpöpumppu takuu 3v tai 6v
Thermia maalämpöpumppu takuu 5v
Bosch (vanha ivt) maalämpöpumppu takuu 6v ja 10v
Daikin maalämpöpumppu takuu 3+2
Ctc maalämpöpumppu takuu 3v

Kotimaiset lämpöpumput kuten:

Oilon maalämpöpumppu takuu 5v
Gebwell maalämpöpumppu takuu 5v

Maalämpö vai ilmavesilämpöpumppu Vertailu maalämmön ja ilmavesilämpöpumppu välillä.

Tässä viisi kohtaa, joissa maalämpö voi olla parempi vaihtoehto kuin ilmavesilämpöpumppu:

Korkeampi lämpökerroin (COP)

Maalämpöpumput tarjoavat yleensä korkeamman lämpökertoimen kuin ilmavesilämpöpumput, mikä tarkoittaa, että ne ovat energiatehokkaampia erityisesti kylmissä ilmasto-olosuhteissa. Maalämpö hyödyntää maaperän lämpöä, jonka lämpötila pysyy tasaisena vuodenajasta riippumatta.

Vähemmän sääriippuvuutta

Koska maalämpö hyödyntää maan alle varastoitunutta lämpöä, jonka lämpötila on melko vakaa, sen tehokkuus ei laske yhtä paljon kuin ilmavesilämpöpumpun kylmässä ilmastossa.

Pitkäikäisyys ja luotettavuus

Maalämpöpumppujärjestelmät ovat erittäin pitkäikäisiä, niiden elinikä voi olla jopa 50 vuotta. Myös niiden huoltotarve on yleensä vähäisempi verrattuna ilmavesilämpöpumppuihin, jotka voivat vaatia enemmän huoltoa erityisesti ulkoyksikön osalta.

Alhaisemmat käyttökustannukset pitkällä aikavälillä

Vaikka maalämpöpumpun asennus on aluksi kalliimpi, sen käyttökustannukset ovat matalammat pitkällä tähtäimellä. Tämä johtuu korkeammasta energiatehokkuudesta ja vähäisemmästä sähkönkulutuksesta verrattuna ilmavesilämpöpumppuihin.

Ei ulkoisia yksiköitä

Toisin kuin ilmavesilämpöpumput, maalämpöjärjestelmässä ei ole ulkoyksikköä, joka voisi altistua sääolosuhteille tai aiheuttaa meluhaittaa. Tämä tekee maalämmöstä esteettisesti miellyttävämmän ja vähemmän häiritsevän vaihtoehdon asuinalueilla.

Yhteenveto maalämmöstä

Maalämpö on kestävä ja taloudellinen lämmitys- ja viilennysratkaisu kiinteistöille. Energiakaivo vaatii aina luvan Tampereella ja sen hankkiminen on sisältää kotitalousvähennyskelpoista työtä. Vaikka sen korkea alkuinvestointi voi olla merkittävä, alhaiset käyttökustannukset
ja pienet ympäristövaikutukset kompensoivat sen pitkällä
aikavälillä. Maalämpöpumpun valinta, asennus ja huolto vaativat ammattitaitoa ja huolellista suunnittelua, mutta kun järjestelmä on asianmukaisesti mitoitettu ja asennettu, se tarjoaa luotettavaa ja tehokasta palvelua vuosikymmenien
ajan.

Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston optimaalisen
toiminnan ja ehkäisee vikoja, mikä tekee siitä pitkällä tähtäimellä kannattavan investoinnin. Valittaessa lämmitysjärjestelmää on tärkeää harkita alkuinvestoinnin suuruutta, käyttökustannuksia, ympäristövaikutuksia sekä
järjestelmän soveltuvuutta kiinteistölle. Maalämpö tarjoaa monille kiinteistöille erinomaisen vaihtoehdon, mutta jokaisen kiinteistönomistajan tulisi arvioida huolellisesti omaa
tilannettaan ennen päätöksen tekemistä.

Maalämpöpumppujen suosio kasvaa jatkuvasti, ja yhä useampi kuluttaja tunnistaa niiden edut. Tämä kehitys tukee yhteiskunnan siirtymistä kestävämpien energiaratkaisujen
käyttöön. Asiantuntijoiden apu projektin kaikissa vaiheissa
varmistaa, että teknologiaa käytetään oikeaoppisesti ja tehokkaasti, mikä maksimoi mukavuuden ja säästöt pitkäksi aikaa.

LVI Kruunu

Miksi sitten valita Lvi Kruunu tämän remontin tekijäksi?

LVI Kruunulla jokaisesta remontista tehdään kattava katselmus, jossa tarjotaan asiakkaille yksilöityjä ratkaisuja. Ymmärrämme, että jokainen talo on erilainen, ja siksi panostamme asiakaskohtaiseen lähestymistapaan.

Korostamme myös palvelumme jatkuvuutta remontin jälkeen olemme asiakkaidemme käytettävissä maksuttomassa neuvonnassa ja vastaamme takuuasioihin nopeasti ja joustavasti.

Tarjoamme asiakkaillemme 24/7 päivystyksen ja kannustamme heitä ottamaan rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa. Lisäksi, helppo yhteydenpito on meille ensiarvoisen tärkeää. Tavoitat meidät aina puhelimitse, ja WhatsApp on myös käytettävissä viestintäkanavana.

Laita WhatsAppia!
Miten voimme olla avuksi?