1. Rekisterinpitäjä

LVI Kruunu
Osoite: Ristinarkuntie 20E 169, 33560 Tampere
Puhelin: +358505864771
Sähköposti: joonas@lvikruunu.fi

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Nimi: Joonas Lehtinen
Sähköposti: joonas@lvikruunu.fi
Puhelin: +358505864771

3. Rekisterin nimi

LVI Kruunu asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja kerätään seuraavia tarkoituksia varten:

Käsittelyn oikeusperusteina ovat:

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään:

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

8. Tietojen siirto EUtai ETAulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EUtai ETAulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi välttämätöntä. Tällöin varmistetaan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja suojataan asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai palveluidemme kehittämiseen. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille.

Laita WhatsAppia!
Miten voimme olla avuksi?